XII. medzinárodný gajdošský festival

Oravská Polhora, 16. – 18. 9. 2011

Výsledkový protokol zo súťaže mladých gajdošov 2011

Oravská Polhora patrila gajdošom – tlačová sprava

n á v r h   p r o g r a m u 

piatok – 16. 9. 2011 

17.00 – 20.30       prezentácia účastníkov

17.30                     Kultúrny dom – ORAVSKÁ DREVENÁ PLASTIKA – sprístupnenie výstavy plastík ľudových rezbárov zo zbierok Oravského kultúrneho strediska doplnená o plastiky z medzinárodného rezbárskeho plenéra Návraty k drevu

18.00                     TAK SPIEVALA MOJA BABKA – regionálna súťaž v speve ľudových piesní

19.30                     NA PRIVÍTANIE – úvodný program hostí festivalu

sobota – 17. 9. 2011 

8.00 – 11.00          prezentácia účastníkov

Kultúrny dom v Oravskej Polhore

10.00                     MALÁ ŠKOLA GAJDOVANIA I. – workshop

14.00                     S GAJDOVAČKOU V SKANZENE…

koncert gajdošov v Múzeu oravskej dediny v Zuberci-Brestovej

14.00                     S GAJDOVAČKOU V TVRDOŠINE

koncert gajdošov na námestí v Tvrdošíne

18.30                     O Zboroňovu nôtu

X. Medzinárodná súťaž mladých gajdošov

20.00                     HUDBA SVETA

večerný program spojený s vyhlásením výsledkov medzinárodnej súťaže mladých gajdošov

21.30 ROBO HULEJ & SPOD BUDÍNA – koncert folkovej a world music skupiny z Nižnej

nedeľa – 18. 9. 2011 

8.00                        Kostol Oravská Polhora

SVäTÁ OMŠA ZA NOSITEĽOV TRADÍCIÍ

9.15                       Cintoríny Oravská Polhora a Sihelné

POCTA ZOSNULÝM ORAVSKÝM GAJDOŠOM

Kultúrny dom Oravská Polhora

10.00                     MALÁ ŠKOLA GAJDOVANIA II. – workshop

11.00                                     POĎAKOVANIE – odovzdanie upomienkových predmetov  a zápis do pamätnej knihy

12.30                     Oravská Polhora

VOZOVÝ SPRIEVOD GAJDOŠOV obcou

13.30                     Kultúrny dom – GALAPROGRAM

V PROGRAMOCH SA PREDSTAVIA GAJDOŠI A ĽUDOVÉ HUDBY ZO SLOVENSKA, ČESKEJ REPUBLIKY, POĽSKA, FRANCÚZSKA, MAĎARSKA, SRBSKA, UKRAJINY

s p r i e v o d n ý   p r o g r a m :

5.-11. 9. 2011 – Penzión Biela farma Oravská Polhora

NÁVRATY K DREVU

medzinárodný rezbársky plenér so ďalším programom

(ukážky starej poľnohohospodárskej techniky, výroby šindľov, spracovania ovčieho mlieka…)

19.-24. 9. 2011 – Penzión Biela farma Oravská Polhora

VDÝCHNI DUŠU FUJARE!

workshop pre všetkých, ktorí si chcú pod odborným vedením vyrobiť a domov odniesť vlastnú fujaru, hudobný nástroj zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Usporiadatelia:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (programový garant)

043/5864978, 5864928, osvetadk@osvetadk.sk, www.osvetadk.sk

Obecný úrad Oravská Polhora (technický garant)

043/5521780, 5595114, kultura@oravskapolhora.sk, www.oravskapolhora.sk

Festival sa realizuje s finančnou podporou Medzinárodného Višegrádskeho fondu a Ministerstva kultúry SR

NOVO PRIDANÉ:

Fotografie z MGF Gajdovačka 2018.

Výrobcovia gájd.

Ako každý rok, tak ani tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastníkom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme mali voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek festivale .Tak ako tomu bolo aj na gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . S úctou rada CSG .

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

CSG Vás pozýva na Gajdošský dvor v dňoch 6.7. až 8.7.2018, ktorý sa bude konať v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností v Detve.

Viac informácií ( TU )