Gajdošské Fašiangy

30.rokov stretnutí s človečinou

Na úvod treba povedať, že som neabsolvoval všetkých 30 ročníkov Gajdošských Fašiangov v Malej Lehote, začal som pomáhať Bercovi Garajovi a Milanovi Ruskovi s inšpíciou programu asi pri treťom ročníku. Už len cesta z Nitry do Malej Lehoty bola pred takmer tridsiatimi rokmi zážitkom. Nemali sme autá, mobilné telefóny ani maily, takže po asi štyroch hodinách s prestupovaním v Zlatých Moravciach, alebo v Novej Bani sme sa dopravili krátko predpoludním do krčmy v Malej Lehote a fašiangy mohli začať. V tých deväťdesiatych rokoch minulého storočia som mal vďaka možnosti pomáhať skvelým gajdošom a zároveň aj organizátorom stretnutia gajdošov, spoznať vtedy ešte žijúce a aktívne hrajúce osobnosti gajdošského sveta. Mená ako Jozef Rajnoha, Domin Garaj, Eliáš Levásovský, Jozef Kostúr, Jozef Zboroň, Ján Fernéza, Ján a Milan Šteskovci, Tibor Koblíček či Juraj Michelík, ale pre mňa hlavne Bernard Garaj st. majster výrobca a muzikant. Pod jeho majstrovským vedením som urobil svoje prvé hrajúce gajdy. Obdobie deväťdesiatich rokov minulého storočia malo ešte iné zaujímavé črty gajdošského života, ktoré už takmer celkom zmizli. Ladenie nástroja a vzťah gajdoša k svojim gajdám.

Stačilo prísť popoludní na chodbu Kultúrneho Domu v Malej Lehote a vstúpili by ste do sveta zvláštnej kakofónie neidentifikovateľných zvukov. Nuž, každý gajdoš si vtedy ladil a chránil svoje gajdy. Gajdy v tých minulých časoch bolo treba pred každým gajdovaním naladiť a to si vyžadovalo trpezlivosť a skúsenosť, pretože trstinové, bazové, neskôr mosadzné piskory s pridaným klarinetovým plátkom si vyžadovali starostlivosť. A toto bol čas a priestor na odovzdávanie si skúseností s výrobou ale i spôsobom ladenia nástroja a načúvaniu príbehov medzi societou málo početnou o to však zaujímavejšou, pánmi gajdošmi. Stretnutia na gajdošských fašiangoch mali vždy obrovský človečenský rozmer dlhé rozhovory o nástroji, o piesňach, trvali na ubytovaní do skorého rána. Samozrejme sa to vždy nezaobišlo bez koštovania zabíjačkových špecialít, dobrého vína a vysoko percentnej „minerálky“. Novým fenoménom gajdošského sveta dnes už samozrejmým je meno majster Juraj Dufek. Prišiel mi raz list, áno, rukou písaný na adresu domov s textom :“Pán Daloš rád by som sa zúčastnil festivalu gajdošské fašiangy, volám sa Juraj Dufek zahral by som na gajdy, ktoré som si vyrobil podľa knihy profesora Garaja.“ no a prišiel hotový majster, ktorého gajdy a v mnohých nástrojoch piskory, budete počuť aj na 30.ročníku festivalu, aj vďaka ktorému, sa gajdošská tradícia na Slovensku nielen zachovala, ale s nástrojmi stabilnými v ladení rozvinula do dnešnej podoby tento festival bol inšpiráciou pre Gajdovačku v Oravskej Polhore, kde sa gajdoši stretávajú už 18 rokov. Samostatnou kapitolu tvorí stretávanie sa slovenských gajdošov na zasadnutí Cechu slovenských gajdošov, ktorý prešiel od recesistickej podoby zasadnutí u Domina v krčme vo Veľkej Lehote do podoby občianskeho združenia tvoriaceho projekty pre podporu a zachovanie gajdošskej tradície na Slovensku. Aj s prispením cechu sa aj keď nie celkom tak ako by sme si predstavovali darí viesť mladých k láske ku gajdám a gajdošskej tradícii ako takej. Myslím že dosť bolo retrospektívy, aj keď príbehov a faktov z 30-ročnej tradície stretávania sa gajdošov v Malej a Veľkej Lehote i Jedľových Kostoľanoch by bolo na slušne hrubú knihu, zostáva mi poďakovať za možnosť stretávania sa s úžasnými ľuďmi ktorými nepochybne gajdoši a v dnešnej dobe aj gajdošky sú.

Dobré zdravie vinšujem všetkým gajdošom, výrobcom nástrojov, gajdoškám, organizátorom festivalu i všetkým návštevníkom tohto jedinečného podujatia.

S úctou

DRAHOŠ DALOŠ

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)