Skip to main content

Festival Sackpfeifen in Schwaben 2018, Balingen, Nemecko

Termín : 17. – 22. október 2018

Na tento medzinárodný festival dostali pozvanie Ľubomír Tatarka a Goralská ľudová hudba Beskyd, v zložení: Adrian Matis, Renátka Plevjaková a Maciek Kubasiak. Príchodom do Balingenu a miesta konania v tradičnom dome Haus der Volkskunst sa už večer začalo s neoficiálnym hraním a spevom, ako to už zvykom býva. Trio mladých muzikantov okamžite zaujalo pozornosť všetkých prítomných a v tomto duchu sa niesli všetky vystúpenia.

V tomto roku sa festival niesol v slávnostnej atmosfére, nakoľko v predchádzajúcom roku bola do reprezentatívneho kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO zapísaná najstaršia kostená píšťala, stará viac ako 40 000 rokov, nájdená v Nemecku. Organizátor oslovil tradičných hudobníkov z niekoľkých krajín sveta, ktorí priniesli alebo odprezentovali najstaršie kostené píšťaly zo svojej krajiny. Slovensko odprezentovalo na seminári za spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre najstaršiu kostenú píšťalu nájdenú na Slovensku podľa predložených podkladov a zároveň Ľubomír Tatarka odprezentoval tradičné kostené píšťalky, tzv. „handrárske“, ktoré na tento účel zapožičal Ľubomír Párička.

Program celého festivalu bol veľmi pestrý, pútavý i náročný čo do množstva vystúpení, na druhý deň všetci účinkujúci cestovali veľkým autobusom do mesta Blaubeuren, kde sa konala návšteva Múzea Urmu s krátkou prednáškou a možnosťou vyskúšať si zahrať na kópii kostenej píšťaly, potom sa cestovalo do oblasti Hohle Fels a archeologického náleziska kde bola nájdená najstaršia kostená píšťala a ďalšie unikátne nálezy z doby ľadovej. Ešte pred hlavným večerným vystúpením sa muzikanti mali možnosť odprezentovať v miestnom parčíku pri jazierku Blautopf. Večer sa konal prvý oficiálny koncert v kostole v meste Blaubeuren.

Ďalší deň smerovala cesta do mesta Ulm a po krátkej individuálnej prehliadke historickej časti mesta sa konal druhý oficiálny koncert v Dome stretnutia. Po koncerte sa cestovalo späť do Balingenu. Večer sa konal slávnostný koncert v mestskom kostole.

V sobotu slávnostne prijal všetkých účinkujúcich v meste Balingen primátor v Starej radnici, v krátkom hudobnom programe sa odprezentovalo aj Slovensko. Po návrate z mesta, v tradičnom dome Haus der Volkskunst, v koncertnej sále odštartovali najprv odborný seminár venovaný kosteným píšťalám zapojených krajín, a potom sa pokračovalo 2 koncertmi pre verejnosť. Od večere do rána patril priestor jedálne voľnému muzicírovaniu, tancu a zábave.

Nedeľa doobeda je aj v Nemecku venovaná svätým omšiam v kostoloch. Všetci muzikanti boli preto rozdelení po okolitých kostoloch a miestni obyvatelia tak mali omšu obohatenú aj o hudobné vystúpenia zo zahraničia, pre mnohých to bol zážitok. V tento deň oslavovalo mesto Balingen výročie od postavenia miestneho kostola, pri tejto príležitosti boli miestne obchody otvorené, na námestí sa ľudia zabávali, jedli a nakupovali. Tradičné podujatie pre verejnosť usporiadal aj Tradičný dom Haus der Volkskunst, prišlo veľa miestnych členov aj s rodinami, vystupovali miestne deti i dospelí. Zapojili sa aj mladí Gorali, čím spestrili program a všetkým sa hudba a spev páčili. A znovu sa išlo do centra mesta na námestie, hralo sa a spievalo pre verejnosť na niekoľkých stanoviskách. Tradičnú gajdošskú hudbu z rôznych kútov sveta bolo počuť po celom okolí.

Večer už patril rozlúčkovej slávnostnej večeri a oslavovalo sa 30.výročie od založenia skupiny z Galície. Po veľkolepej oslave plnej hudby, tanca a spevu prišlo ráno a s ním aj deň rozlúčky a odchod domov.

Slovensko a gajdošská kultúra bola z pohľadu mnohých (organizátor, účinkujúci domáci i zahraniční, verejnosť) veľmi vysoko hodnotená po stránke celkovej prezentácie. Vytvorili sa tak nové kontakty a utužili dobré vzťahy, vymieňali sa poznatky a skúsenosti, komunikovalo sa na medzinárodnej úrovni. Všetky zámery a ciele prezentácie Slovenska a gajdošskej kultúry v zastúpení členov CSG v zahraničí tak boli naplnené. Úprimná vďaka patrí organizátorom a všetkým, ktorí sa spolupodieľali na zdarnom výsledku festivalu.

Tatiana Tóthová,

účastná ako tlmočník

Publikácia na stiahnutie [ TU ]

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)