TURÍČNY JARMOK

Chcel by som všetkých kompetentných informovať že v dňoch 17.-19. 5. 2013  sa uskutoční Turíčny jarmok v Slovenskej Ľupči. Pozvané sú oficialne tri kapely z Polska a pod vedením Janusza Jaskulskiego a detská kapela Adriana Matisa z Oravskej Polhory. Krátke vstupy budú mať Ľubo Tatarka, Karol Kočík, Martin Tesák a Jožko Kostúr- budú vystupovať v piatok o 19.00 v SL pred kulturnym domom a pred tým pojdeme do Lučatína položiť kvety a zahrať na hrob Jána Plieštika to okolo 16.00- 17.30 hod.  V sobotu je partia gajdošov pozvaná do celodenného programu TURIČNEHO JARMOKU, čo sú vlastne dve až tri predstavenia v rámci obce a večer je v Mníchovom dvore seminár, kde porozprávajú svoje postrehy majstri remesla gajdošského ale aj píšťalkári a fujaristi.

Igor Danihel Zvolen
Lubo Tatarka  Slov. Ľupča
Karol Kočík  Zvolen
Bernard Garaj  Nitra
Bernard Garaj  Zlaté Moravce
Milan Štesko  Ban. Bystrica
Jan Palovič  Poniky
V Mníchovom dvore je postarané o občerstvenie a zábavu s poučným rozprávaním k problematike gajdošského a inštrumentalistického hnutia na Slovensku. Prosím všetkých záujemcov aby sa mi telefonicky ohlásili a ja sa postarám o prenocovanie v dome Lupčianskeho baču Jožka Dettku baču s pod hradu. Treba ho potešiť svojou hrou a on Vám rád zaspieva svoje originálne piesne na tvar mieste vymyslenie. Je to ročník , ktorý sa udeje asi posledný raz v Lupči a na rok by som chcel pripraviť veľkú prezentáciu v Bzovíckej pevnosti za Krupinov. Sú tam vynikajúce podmienky a kľud na všetkú činnosť. Už na tom pracujem a rád sa Vami v Ľupči podelím o dojmoch a pripravovanej stratégii. Všetci ste na Turíčnom jarmoku vítaný a verím, že vytvorime peknú a dôstojnú atmosferu aby si Náš cech neurobil zlé meno ale naopak, aby sa vylepšili preferencie a gajdošská česť. Ak by chcel niekto vystúpiť na seminári s dákym príspevkom, budem sa tešiť a tému treba so mnou konzultovať čím skôr. V nedeľu sa pojde do kostolov v Slov. Ľupči a asi aj do Hronseku /Drevený kostol/, čakám na vyjadrenie pána ev. farára.  O 14.00 je rozlúčkové sedenie v reštavrácii“Tríbel“na dolnom konci.
Lubo Tatarka Čalamacha


9.2.2013 Srdečne Vás pozývame na 26.ročník festivalu

GAJDOŠSKÉ FAŠIANGY 2013 v Malej Lehote

Program: Plagat GF 2013 s programom

 

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 10:00 vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

Fotografie z MGF Gajdovačka 2018.

Výrobcovia gájd.

Upravené publikácie

Pridané fotografie z festivalu Balingen 2018

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

CSG Vás pozýva na Gajdošský dvor v dňoch 6.7. až 8.7.2018, ktorý sa bude konať v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností v Detve.

Viac informácií ( TU )