Slovenské gajdošské združenie, informácia o súbore.

SGZ01

Slovenské gajdošské združenie založila v roku 1986 skupina gajdošov a ctiteľov gajdošskej hudby a tanca. Hlavnou pohnútkou pre jeho vznik bola snaha o znovuoživenie, donedávna mimoriadne bohatej, gajdošskej tradície na Slovensku. Jedným z najprirodzenejších prostriedkov takéhoto oživenia je určite čo najčastejšie živé vystupovanie gajdošov pri rôznych príležitostiach. Postupne sa ukázalo potrebným doplniť skupinu gajdošov a hráčov na dychové ľudové hudobné nástroje o sláčikových muzikantov a speváčky. Tak vznikla pri Slovenskom gajdošskom združení hudobná formácia s rovnakým názvom.

Slovenské gajdošské združenie sa zaoberá štúdiom archaických foriem súčasného slovenského hudobného folklóru (nielen gajdošského) a snaží sa využívať celú šírku jeho inštrumentára. Na svojich predstaveniach, oblečení do tradičných kostýmov, hrajú pori husliach, base a gajdách aj na fujare, pastierskych píšťalkách a mnohých iných ĺudových nástrojoch. Pri snahe dopátrať sa ku historickým informáciám o ľudovej hudbe sa členovia Združenia bližšie zoznámili so zápismi piesní a tancov z územia Slovenska zo 16. až 18. storočia, ktoré ich mimoriadne zaujali. Dnes sú ťažiskom historickej časti repertoáru Slovenského gajdošského združenia rekonštrukcie práve týchto piesní a tancov. Hlavnými zdrojmi zápisov a inšpirácie sú : Vietorisov kódex, levočský Pestrý zborník, tance zapísané D. G. Speerom, Melodiárium Anny Szirmay-Keczer, Uhrovská zbierka, či Paschova a Zrunekova Prosae Pastorales. V týchto rekonštrukciách sú použité aj historické hudobné nástroje, ako ninera trumscheidt (tromba marina), šalmaj a iné. Mnohí z členov tejto formácie ovládajú hru na niekoľko nástrojov a sú aj vynikajúcimi spevákmi.

Súčasný hudobný folklór však naalej zostáva objektom záujmu muzikantov Slovenského gajdošského združenia, a snažia sa v ňom nájsť odpovede na hudobné otázky minulých storočí. Vlastné výskumy po dedinách, výchovné koncerty pre deti, aktívne hranie pri rôznych príležitostiach počas roka, ako aj práca vo folklórnych súboroch to iste potvrdzujú.

Samostatné zahraničné turné súboru:

Francúzsko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Česká Republika, Izrael.

 

sgz_rr1

NOVO PRIDANÉ:

Fotografie z MGF Gajdovačka 2018.

Výrobcovia gájd.

Ako každý rok, tak ani tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastníkom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme mali voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek festivale .Tak ako tomu bolo aj na gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . S úctou rada CSG .

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

CSG Vás pozýva na Gajdošský dvor v dňoch 6.7. až 8.7.2018, ktorý sa bude konať v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností v Detve.

Viac informácií ( TU )