Skip to main content

XIV. medzinárodný gajdošský festival

Oravská Polhora, 13. – 15. 9. 2013

POĎAKOVANIE PRVňEHO CECHMAJSTRA Ľ. Tatarku

Ctení príjaznivci a priatelia gajdoši!

Skončil sa 14. ročník GAJDOVAČKY a ja som by som sa chcel všetkým gajdošom veľmi úctivo poďakovať za kvalitné výkony a hlavne bezproblémový priebeh festivalu.  Veľa krát som sa mal možnosť sledovať ako sa na dakoho čaká a ako dakto dobieha na akciu ale toho roku sa mi akosi všetko páčilo a vidím tento uplynulý ročník ako veľmi vydarený a reprezentujúci našu
krajinu na úronvi. Aj taký šomriaci ako je Pán Vladimír Kovařík sa usmieval a tváril sa spokojne.  Všetko sa vďaka zainteresovaným ľuďom stihlo bezstresovo vybaviť, pripraviť sa na vystúpenie aj sa po koncerte zabaviť a porozprávať z ostatnými priateľmi gajdošmi.  Ja si napríklad veľmi vážim a
cením príchod vynikajúceho a skromného človeka, PAVLA ČIPA aj s kapelou. Hlavne Pavel , zdravotne nie v najlepšej forme statočne odolával a odohral vždy svoj štandard, aby boli diváci spokojný. Pražský hostia si tiež pochvalovali a to môže iba potešiť, či už mňa alebo nepriamo aj
organizátorov.  Miro Žabenský je už ostrielaný harcovník a nič nenechal len tak na náhodu.  Všimol som si aj prácu dievčeniec od baru ako s úsmevom a trpezlivosťou nosili jedlá a spolu s paniami kuchárkami sa zapájali do debaty aj úsmev na ich tvárach nemizol aj napriek pernamentnej aktivite okolo kotlov, lebo nachovať takú brigádu je dosť náročné.  Veľká vďaka za tak dobrú ako domácu stravu, kucháročky naše!!!!

Výjazdy do okolitých obcí na vystúpenia sa akosi ustálili na tradičných troch bodoch.  V Milowke je určite vždy tak po Polsky dobre aj v Zuberci je príjemné prostredie, len ma mrzí, že si Richard nenajde čas na návštevu aspoň galakoncertu, keď už nemôže prísť aj zo svojou vzorovou
famíliou na dlhšie.  je predsa gajdoš a môžem povedať , teda napísať že učenlivý.  Robí všetko tak jednoducho dobre. Pozdravujem ho a ďakujem. Na posledy som si nechal Gajdošský chodník, kde, aj keď sa deti a poniektorí dospelí dosť vytrápili šlapaním po hore ale pohľady hore ktoré sa nám
naskytli pomedzi dažďové mraky stáli zato a  krátka inštruktáž o práci na tomto najsevernejšom kúsku slovenskej zemi ma veľmi prekvapila a teda aj zaujala. Výborný nápad si pozrieť vrcy aj doliny a popri tom si rozšíriť vädomosť o všetky druhy slovenských gajd a ich historiu . Oplatilo sa,
všetkým aj osožilo po obede sa vyprdieť v hore, voňavej a čarovne peknej. Ešte sme sa aj na medveďov zahrali a napásli sme sa na čeniciach a sladučkých čučoriedkach. kiež by každému , kto tam bol, len na zdravia osožili.

Tak sme si teda pripísali ďalší ročník, ďalšiu edíciu, vydarenú a do sveta vychválenú.  len Tak ďalej milí osvetári , aby Vás zdravie a entuziazmus neopúšťal a aby ste nám dlhé roky takúto službu
robili!!!

ĎAKUJEM z ÚCTOU  A POKLONOU!

Tlačová správa:

*Oravská Polhora patrila po opäť gajdošom*

Galaprogramom v kultúrnom dome v Oravskej Polhore včera popoludní (15. 9.) vyvrcholil 14.
ročník medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2013. Pozvanie usporiadateľov-
Oravského kultúrneho strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja a Obecného úradu v Oravskej Polhore prijalo viac ako stodvadsať gajdošov a ďalších
muzikantov zo Slovenska, Česka, Poľska, Škótska, Chorvátska a Talianska. Festival, ktorý
je svojim zameraním i rozsahom na Slovensku ojedinelý, ponúkol od 13. do 15. septembra
nielen scénické programy a koncerty, ale i školu hry na gajdy, výstavy a 13. medzinárodnú
súťaž mladých gajdošov O Zboroňovu nôtu. Práve súťaž, ktorej cieľom je podľa dramaturga
festivalu Miroslava Žabenského podporovať a prezentovať mladých interpretov a zachovávať
tak tradičný štýl hry v európskych gajdošských oblastiach, bola jedným z ťažiskových
programov festivalu. Pred porotou, zloženou z gajdošských majstrov a etnomuzikológov zo
Slovenska (Ľubomír Tatarka), Poľska (Janusz Jaskulski), Škótska (Lindsay Davison) a
Českej republiky (Vladimír Kovářík) sa vo dvoch vekových kategóriách predstavilo 25
talentovaných muzikantov. Medzi mladšími do 15 rokov veku najviac zaujal a prvé miesto
získal domáci gajdoš Martin Machajda z Oravskej Polhory, druhé miesto obsadila Barbora
Holakovská z Prahy a na treťom sa umiestnil Jakub Kluś z poľského Zakopaneho. V kategórii
starších gajdošov do 25 rokov zvíťazil Jakub Dostál z Prahy, druhé miesto získal Jan Ryt
zo Suchej Besidskej a tretie Piotr Górecki zop Steszewa pri Poznani.

Gajdovačka začala v piatok 13. septembra podvečer v kultúrnom dome v Oravskej Polhore
sprístupnením výstavy o histórii gájd a fotografií gajdošov. V regionálnej súťaži v speve
ľudových piesní pod názvom Tak spievala moja babka sa od 18.00 hodiny neskôr v sále
predstavili mladé talenty z oravských goralských obcí. Večer patril úvodnému programu
hostí. Ten bol zameraný na interpretáciu tradičných melódií mladými gajdošmi a hudbami v
ich ponímaní. Sobotný program ponúkol malú školu hry na gajdy, na ktorej tridsiatku
záujemcov do tajov hry na juhočeské gajdy zasvätil Vladimír Kovářík z Prahy. V bohatom
programe festivalu nechýbali ani sprievodné koncerty gajdošov. Úspešne zahrali v
zuberskom skanzene, v poľskej Milowke a na najsevernejšom bode Slovenska, na gajdošskom
chodníku v Oravskej Polhore, časti Modralová. Po večernej súťaži patril kultúrny dom
slávnostnému programu majstrov gajdošov pripravenému pri príležitosti zápisu gájd a
gajdošskej kultúry na Slovensku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska. Gajdy sa tak na Gajdovačke i oficiálne stali kultúrnym fenoménom a
tradičným kultúrnym symbolom Slovenska.

Tretí deň festivalu začal svätou omšou venovanou gajdošom a ďalším nositeľom tradície,
pokračoval spomienkou na oravských gajdošov Jozefa Zboroňa a Jána Fernezu na cintorínoch
v Sihelnom a Oravskej Polhore, , vozovým sprievodom gajdošov a vyvrcholil popoludňajším
galaprogramom. V ňom divákov okrem iných zaujali najmä pražské muziky Pracharanda a
Hruška, netradičné spojenie gájd a harfy v programe koncertných majstrov Lindsaya a Ireny
Davisonovcov, nositelia polhorskej gajdošskej tradície – speváčka Margita Kuráková a
gajdoš a výrobca gájd František Skurčák, kapela Kozlary od poľskej Poznane, melodické
piesne Stjepana Večkovića zo Zagrebu, virtuozita Roberta Coronu zo Sardínie či záverečný
pozdrav zoskupenia Spojené huky Slovenska.

Festival sa uskutočnil ako jedna z aktivít projektu Oravského kultúrneho strediska pod
názvom Od leta do jari spoločne vy i my, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republiky 2007-2013.

Dolný Kubín 16. 9. 2013

PhDr. Miroslav Žabenský

 

Predbežný program

piatok – 13. 9. 2013

17.30 – Kultúrny dom – GAJDY – sprístupnenie výstavy

17.30 – Kultúrny dom – GAJDY – sprístupnenie výstavy

18.00 – TAK SPIEVALA MOJA BABKA – regionálna súťaž v speve ľudových piesní

20.00 – TRADIČNÉ V NOVOM – program mladých gajdošov a hudieb zo Slovenska,

Poľska a Českej republiky

sobota – 14. 9. 2013

Kultúrny dom v Oravskej Polhore

10.00 – MALÁ ŠKOLA GAJDOVANIA – workshop

Oravská Polhora, časť Modralová

14.00 – GAJDOŠKÝM CHODNÍKOM – stretnutie gajdošov na Gajdošskej strunge,

na najsevernejšom bode SLovenska

15.00 – Oravská Polhora, časť Modralová – SV. OMŠA

15.00S GAJDOVAČKOU V SKANZENE

koncert gajdošov v Múzeu oravskej dediny v Zuberci-Brestovej

15.00 – S GAJDOVAČKOU V POĽSKU – koncert gajdošov v Milowke

Kultúrny dom v Oravskej Polhore

18.30 – O Zboroňovu nôtu – 12. medzinárodná súťaž mladých gajdošov

20.00 – GORALSKÁ MÓDA – módna prehliadka tradičného odevu

20.30 – MAJSTRI – program majstrov gajdošov a hostí festivalu

nedeľa – 15. 9. 2013

8.00 – Kostol Oravská Polhora

SVäTÁ OMŠA ZA NOSITEĽOV TRADÍCIÍ

9.15 – Cintoríny Oravská Polhora a Sihelné

POCTA ZOSNULÝM ORAVSKÝM GAJDOŠOM

Kultúrny dom Oravská Polhora

10.00 – OŽIVENÉ MELÓDIE SLOVENSKO-POĽSKÉHO POHRANIČIA – prezentácia výsledkov workshopov, prezentácia Školy hry na gajdy v Oravskej Polhore a Sihelnom

11.00POĎAKOVANIE

odovzdanie upomienkových predmetov  a zápis do pamätnej knihy

12.30 – Oravská Polhora

VOZOVÝ SPRIEVOD GAJDOŠOV obcou

13.30 – Kultúrny dom – GALAPROGRAM


Festival sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie a Ministerstva kultúry SR

Usporiadatelia:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne – odborný garant

Obec Oravská Polhora – technický garant

Záujemci o tradičnú ľudovú kultúru sa na festivale môžu zúčastniť , so štatútom pozorovateľa. Títo budú mať za účastnícky poplatok  30 € zabezpečené ubytovanie, stravu i účasť na programoch festivalu. Prihlášku nájdu v prílohe.

 

Prílohy
prihláška – pozorovateľ.doc, , 33 kb
prihláška.doc, , 42 kb
O Zboroňovu nôtu_2013.doc, , 46 kb

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)