Gajdošské fašiangy 2010

23. ročník Gajdošských fašiangov.

dátum: 11.02.2010 – 12.02.2010

mesto/obec: Žarnovica

miesto konania: Malá Lehota

začiatok: 18:00
Pozvánka na 23. Gajdošské fašiangy do Malej Lehoty Organizátori podujatia – Obec Malá Lehota, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Cech slovenských gajdošov vás srdečne pozývajú na hlavný program 23. ročníka Gajdošských fašiangov pod názvom Gajdujte gajdence 12. februára 2010 o 18.00 hod. do Kultúrneho domu v Malej Lehote Máloktorý hudobný nástroj má takú dlhú tradíciu ako gajdy. Gajdoši patria k najstarším a najuniverzálnejším ľudovým inštrumentalistom. Pre hudobnú zložitosť a náročnosť hry na gajdy sa gajdoši hodnotia ako najlepší muzikanti. V Európe existuje približne 300 druhov gájd, ktoré sa odlišujú zvukom, farbou tónu a konštrukčnými odlišnosťami. Z rozprávania i zo záznamov vieme, že v minulosti bolo v našom regióne veľa dobrých gajdošov – hlavne v rázovitých obciach Malá a Veľká Lehota. Mnohí okrem toho, že dokonale ovládali tento archaický hudobný nástroj, boli aj jeho zručnými výrobcami. V záujme oživovania a udržiavania gajdošskej tradície sa v obci nášho regiónu v Malej Lehote už tradične každoročne schádzajú gajdoši, gajdošské muziky, výrobcovia ľudových hudobných nástrojov a folkloristi nielen z celého Slovenska, ale i zo zahraničia na veľkolepom a ojedinelom podujatí na GAJDOŠSKÝCH FAŠIANGOCH. Tento festival s medzinárodnou úcastou má za sebou už bohatú históriu a teší sa veľkému záujmu úcastníkov, verejnosti ale i masmédií. Gajdošské fašiangy sa konajú podľa katolíckeho kalendára každoročne v posledný piatok pred Popolcovou stredou. Podľa starého zvyku krojovaný fašiangovníci prejdú celú obec a všetky Štále od domu k domu, nezabudnú ponavštevovať aj svojich rodákov v okolitých obciach a mestách. Cech gajdošov Slovenska, zakladateľ a dlhoročný organizátor podujatia prof. Bernarda Garaja ml., dávajú záruku, že v programe budú účinkovať najchýrnejší gajdoši a že hlavný program bude kvalitný a zaujímavý. Obec Malá Lehota a hlavne starostka Marta Tisovská prevzala na seba úlohu hlavného organizačného garanta a koordinátora, ktorý sa stará o organizáciu, propagáciu a hlavne o to, aby sa návštevníci cítili dobre a nič im nechýbalo. BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom každoročne organizuje tvorivé dielne, výchovné koncerty a výstavy s cieľom uchovávať fašiangovo-gajdošské tradície a podieľa sa aj na priamej realizácii podujatia. Gajdošské fašiangy patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v Banskobystrickom samosprávnom kraji. V bohatom programe gajdošských muzík, folklórnych skupín a súborov, zameraných na fašiangové zvyky sa predstaví približne 30 gajdošov a výrobcov ľudových hudobných nástrojov z celého Slovenska. Úcast prisľúbili i gajdoši a gajdošské muziky z Čiech, Maďarska, Rakúska, Poľska a Francúzka. Program bude pokračovať veselou fašiangovou zábavou až do ranných hodín.

PROGRAM GAJDOŠKÝCH FAŠIANGOV 2010
Malá Lehota:
11.2. – 14.2.2010 – Chodenie s fašiangom – pochôdzka fašiangovníkov
11.2.2010 – 9.00 hod. – Výchovný koncert pre deti ZŠ s MŠ Malá Lehota -15.00 hod. – Maľované fašiangy – vernisáž výstavy výtvarných prác,
Základná škola 12.2.2010 – 16.00 hod. – Detské gajdošské fašiangy – koncert pre deti, Základná škola – 18.00 hod..
Gajdujte gajdence – hlavný program, Kultúrny dom – 21.30 hod. – Fašiangová zábava – Kultúrny dom

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)