Folklórna skupina Bažalička Plachtince – Príbelce (Východný Hont)

Vznikla v roku 1995 zlúčením folklórnych skupín z Príbeliec a Plachtiniec, vedúcim Fs od jej vzniku je Juraj Matiaš. Folklórna skupina sa snaží zachovávať autentický folklór, udržiavať zvykoslovia a tradície obcí, uchovávať a zveľaďovať príbelský a plachtinský kroj. Zbiera a spracúva materiál na prípravu rôznych folklórnych programových blokov a vstupov. Vo svojom repertoári má spracovaných množstvo ľudových piesní a tancov, ako aj programové bloky zamerané na rôzne zvyky ako sú napr. fašiangové zvyky, vynášanie kyseľa, stavanie májov, dožinky, rukovanie regrútov, priadky a vianočné zvyky. V repertoári nechýba ani spracovanie príbelskej a plachtinskej svadby. Fsk Bažalička sa pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych podujatí v rámci regiónu, Slovenska ale aj v zahraničí. V súčasnosti jej vyše 40 členov dochádza na nácviky do Príbeliec až z deviatich okolitých obcí.

Koncom 90-tych rokov minulého storočia Bažalička obnovila fašiangové obchôdzky po dedine, kedy členovia Fsk za spevu a hry gájd, chodia po dedine a „koledujú na ražeň.“

V roku 2007 príchodom gajdoša Andreja Babiara zo Želoviec začala  Fsk Bažalička, ako jedna z mála skupín na Slovensku, vo svojich programových blokoch využívať tradičný hudobný nástroj – gajdy, ako  odkaz na gajdošskú tradíciu, ktorá bola v Honte v minulosti  živá.

Posledné 4 roky vyráža „Bažaličkárska úderka“ v zložení Juraj Černák, Peter Kuvik z Dolných Plachtiniec, Mária a Miroslava Kollárové z Príbeliec a gajdoš Andrej Babiar zo Želoviec na gajdošské festivaly v Malej Lehote a na Gajdovačku do Oravskej Polhory, kde spevom, tancom a hrou na gajdy prezentujú tradičnú kultúru svojho regiónu.

Bazalička

Na fotke sú zľava: Peter Kuvik, Mária Kollárová, Juraj Černák, Mirka Kollárová, Andrej Babiar.

NOVO PRIDANÉ:

Fotografie z MGF Gajdovačka 2018.

Výrobcovia gájd.

Ako každý rok, tak ani tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastníkom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme mali voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek festivale .Tak ako tomu bolo aj na gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . S úctou rada CSG .

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

CSG Vás pozýva na Gajdošský dvor v dňoch 6.7. až 8.7.2018, ktorý sa bude konať v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností v Detve.

Viac informácií ( TU )