Skip to main content

Festival Gaita Folia, Palmela – Pinhal Novo, Portugalsko, 7. – 9. júl 2023

Photo by: Festival Gaita Folia: Festival Gaita Folia

Vďaka dlhoročným dobrým kontaktom s galícijskými a portugalskými gajdošmi som získal začiatkom roka pozvanie na pilotný prvý ročník medzinárodného gajdošského festivalu Gaita Folia v Portugalsku. Špeciálne pre túto príležitosť sme zostavili skupinu s názvom Hučava, v zložení Juraj Dufek – gajdy, Michal Machava – gajdy, píšťaly, citara, Zuzana Bebej Hanusová – ninera, bubon, Ela Bodnárová – husle a spev.

Nacvičili sme repertoár, reprezentujúci tradičnú gajdošskú hudbu z rôznych regiónov Slovenska, ale aj (trochu inovatívnejšie) úpravy menej známych piesní zo zbierok Bélu Bartóka. So štedrou finančnou podporou Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať letenky. Vtedy však prišli nečakané komplikácie, keď Michal kvôli náhlej vážnej chorobe musel svoju účasť zrušiť. Na poste citaristu a píšťalkára ho napokon úspešne zastúpil Jakub Bebej.

Piateho júla sa nám teda podarilo doletieť do Lisabonu. Privítali nás hlavní organizátori, gajdoši Tiago Morais a Ricardo Santos. Ukázali nám budúce dejisko festivalu – historický hrad v mestečku Palmela a mestský park v Pinhal Novo, oboje asi 40km južne od Lisabonu, na Setubalskom poloostrove. Ďalší deň sme strávili aklimatizáciou na teplé južné podnebie, ktoré dávalo nástrojom aj muzikantom zabrať. A tiež sme sa vítali s prichádzajúcimi zahraničnými účinkujúcimi: prišli Pablo Carpintero s manželkou Rosou z Galície, Stelios Matakakis z gréckej Trákie, Kostadin Atanasov s pani Ralicou z Bulharska,

Jarlath Henderson so sestrami Smithovými z Írska, Vital a Pavlína Voranau z Bieloruska/Poľska a mnohí ďalší vynikajúci gajdoši zvučných mien.

Otvárací ceremoniál festivalu sa konal 7.7. v hradnom kostole Palmelského hradu. Po úvodných príhovoroch nasledovali krátke prezentácie skupín a sólistov, ktoré sa potom rozptýlili po hrade a vyhrávali hlúčikom návštevníkov. Po krátkom občerstvení mali organizátori pripravený program spoznávania regiónu – zúčastnili sme sa napríklad moderovanej degustácie miestnych vín s chráneným geografickým označením Palmela, výletu do národného parku Arábida, kúpania v oceáne..

Na ďalší deň už naplno bežal festival, ktorý bol akoby rozdelený do dvoch častí. Dopoludnia prebiehali prednášky a recitály akoby v intímnejšom prostredí, v sále miestneho múzea mechanickej hudby. Každý mal určený čas svojej prezentácie – nám sa ušiel v posledný tretí deň. Bol dostatok priestoru aj na otázky obecenstva, ktoré tu tvorila prevažne odborná verejnosť, etnomuzikológovia, hudobníci, gajdoši.

Popoludnie a hlavne večer potom boli vyplnené koncertmi jednotlivých skupín, v trvaní okolo hodiny, na voľnom priestranstve v parku v Pinhal Novo. Keďže festival prebiehal v rámci mestských slávností, park bol neustále plný baviacich sa ľudí, ktorých dokázala zaujať aj gajdošská hudba. Náš koncert, 8.7. o 20. hodine, mal výbornú odozvu publika a aj my sami sme si ho vychutnali. Výborné však boli všetky koncerty oboch dní. Festival vyvrcholil na prelome soboty a nedele veľkolepou show miestnej legendárnej kapely Galandum Galundaina. Po nej nasledovalo lúčenie, ktoré trvalo do včasných hodín utorňajšieho rána.

Okrem bezproblémového fungovania festivalu, so zapojením dobrovoľníkov a spoluprácou miestnych komunít, nás príjemne prekvapila priateľskosť a srdečnosť organizátorov – gajdošov, ale hlavne samotní portugalskí gajdoši, boli výborní a veľmi zaujímaví, a tiež tam majú celkom pestrú diverzitu, viacero rôznych typov gájd z rôznych regiónov. Dúfam, že ich niekedy uvidíme aj na Slovensku.

Realizáciu tohto projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

jd

 

FB festivalu

https://www.facebook.com/gaitafolia

Video zhrnutie jednotlivých dní

https://www.facebook.com/gaitafolia/videos/740981731129110

https://www.facebook.com/gaitafolia/videos/1253910738662820/

https://www.facebook.com/gaitafolia/videos/230261366551881

 

Photos by: Festival Gaita Folia

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)