Gajdošské fašiangy 2018

Dovoľte mi Vás pozvať na 31. ročník gajdošských fašiangov 2018!

Dávame Vám do pozornosti program Gajdošských fašiangov 2018

na stiahnutie (TU)

Schôdza Cechu Slovenských Gajdošov bude 10.2.2018 o 10:00 hod. na obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch.

GF 2018 plagat

Video z fašiangov 2018 v Jedľových Kostolanoch si môžete pozrieť kliknutím na tento link: https://www.youtube.com/watch?v=vEButgBWkJ8 (link na video poslala p. Tóthová).

Vážené/í dámy, páni,

starostky, starostovia, primátorky, primátori,
Obec Malá Lehota v spolupráci s Cechom slovenských gajdošov si Vás dovoľujú pozvať pri príležitosti 31.ročníka Gajdošských fašiangov 2018, ktoré sa budú konať 9.2. – 11.2.2018 v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany, na sprievodný program:  Seminár: „Gajdošské obce“ – gajdošská kultúra v obciach a mestách na Slovensku, ktorý sa uskutoční dňa 9.februára 2018 v zasadačke OcÚ Malá Lehota od 15:00 hod. a taktiež na Galakoncert s medzinárodnou účasťou od 18:00 hod. v DK Malá Lehota.
 
V prílohe Vám posielame pozvánku s bližšími informáciami a program semináru. Svoju účasť prosíme potvrdiť najneskôr do 20.januára 2018 prostredníctvom e-mailu nainfo@malalehota.eu alebo  tatianatothova78@gmail.com, mobil: 0948 / 502 670.
V prípade, že Vám časové okolnosti neumožnia osobne prísť, môžete vo svojom mene prihlásiť Vami poverenú osobu, vítaní sú aj riaditelia a učitelia MŠ, ZŠ a ZUŠ, ktorí by mali záujem na spolupráci a rozvoji gajdošskej kultúry.
Radi uvítame, ak nám poskytnete informácie z histórie ale i súčasnosti týkajúce sa života gajdošov a ich tradíciách a zvyklostiach vo Vašej obci alebo meste (na e-mail:  tatianatothova78@gmail.com ).
Výstupom semináru by mala byť publikácia, ktorá mapuje a zachytáva históriu a súčasnosť gajdošov a gajdošskej kultúry v gajdošských obciach a mestách na Slovensku.
V mene organizátorov sa tešíme na Vašu účasť.
S úctou
Organizátori GF 2018
Pozvánka na stiahnutie (TU)

NOVO PRIDANÉ:

Fotografie z MGF Gajdovačka 2018.

Výrobcovia gájd.

Ako každý rok, tak ani tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastníkom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme mali voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek festivale .Tak ako tomu bolo aj na gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . S úctou rada CSG .

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

CSG Vás pozýva na Gajdošský dvor v dňoch 6.7. až 8.7.2018, ktorý sa bude konať v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností v Detve.

Viac informácií ( TU )