Andris Rastislav

majster od roku 2000

 

 
Bienik Roman   Bienik Roman

majster od roku 1998

Je držiteľom ceny instrumentum excelens so súťaže v Detve.

 

 
     

Blažek Tomáš

majster od roku 2019

949 01 NITRA

tms.blazek@gmail.com

Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných. Profesný životopis (TU)

 

 
 cehelsky  
Cehelský Ľudovít
 
majster od roku 2012
 
Na Lazoch 131, 044 32 Malá Lodina.
 
rohovina@gmail.com
 
Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných.
 

 
 
Chalupka Jaroslav
 
majster od roku 2019
 
Belá – Dulice ,03811 Belá pri Martine . , č.194
 
cyklotrend@gmail.com
 
Telefónny kontakt je uvedený v kontaktoch pre registrovaných. Profesný životopis (TU)
 

 
 

drahos dalos

 

 

 

 

Daloš Drahoslav
 
majster od roku 1999.
 
drahosdalos@gmail.com
 
Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných.
 

 
Dufek  
Dufek Juraj
 
Kúpeľná 31
972 01 Bojnice
 
juraj.dufek@gmail.com
 
Je držiteľom ceny instrumentum excelens so súťaže v Detve.
 

 
    Garaj Bernard
majster od roku 1996
 

 
Dominik Garaj   Garaj Dominik
majster od roku 1996
 

 
    Garaj Pavol
majster od roku 2000
 

 
Bartolomej Gernát   Gernát Bartolomej
majster od roku
 

 
   
Hlbocký Peter
 
majster od roku 1996
 
hlbock@gmail.com
 
Mobil: +421 915 307 894
 

 
  Jobus Andrej

majster od roku 2012

 

 
Tibor Koblíček   Koblíček Tibor
majster od roku 1996 Je držiteľom ceny instrumentum excelens so súťaže v Detve.
 

 
    Koreň Miroslav
majster od roku 1996
 

 
 Kostur   Kostúr Jozef
majster od roku 1998
 

 
 Kontakt    

Lacko Lukáš
 
majster od roku 2011
 
Štefana Králika 10, 841 08 Bratislava
 
maughli@gmail.com
 
Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných. Profesný životopis (TU)

 

 

 
Ladziansky_A  
Ladziansky Alexander
 
majster od roku 1996
 
Horná Huta 39, 969 01 Banská Bystrica
 
aladziansky@bsnet.sk   fujara.al@gmail.com
 
Je držiteľom ceny instrumentum excelens so súťaže v Detve.
 
   
    Luscoň Jozef
majster od roku 2003
 
   
Machava  
Machava Michal
 
majster od roku 2014
 
machavamichal@gmail.com
 
Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných. Profesný životopis (TU)
 
   
    Matis Peter

majster od roku 2013

 
   
Palovic   Palovič Ján

majster od roku 1996

 
   
paricka1   Párička Ľubomír

majster od roku 1996Fornigovo 10, 036 01 Martin lubomirparicka@gmail.comtelefónny kontakt je uvedený v kontaktoch pre registrovanýchProfesný životopis (TU)Je držiteľom ceny instrumentum excelens so súťaže v Detve.
 
   
  Plavec Marián
majster od roku 1999
 
   
Pupala   Púpala Ivan
majster od roku 1996
 
   
Rusko   Rusko Milan

majster od roku 1996

milan.rusko@savba.sk

 
   
František Skurčák  
Skurčák František
 
majster od roku 2004
 
Výrobca tradičných oravských gájd. Jeho výrobok získal v Detve na súťaži tradičných ľudových nástrojov v r. 2003 cenu Instrument excellent. Je vášnivým hráčom na gajdách.
 
Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných.
 
   
Simkovic  
Šimkovič Rastislav
 
majster od roku 1996
 
riaditel@istracentrum.sk
 
Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných.

 

 
   
    Štesko Ján
majster od roku 1996
 
   
    Štesko Milan
majster od roku 1996
 
   
tatarka    

Tatarka Ľubomír
 
majster od roku 1998
 
Slovenská Ľupča
 
lubo.tatarka@gmail.com
 
Profesný životopis (TU)

Je držiteľom ceny instrumentum excelens so súťaže v Detve.

 
   
Martin Tesak   Tesák Martin
majster od roku 1998
 
   
    Trnovec Miroslav

majster od roku 1996

 
   
vranka anton  
Vranka Anton
 
majster od roku 1996
 
www.antonvranka.sk
 
Profesný životopis (TU)
 
   
  Žilík Róbert

majster od roku 2005

Telefónny kontak je uvedený v kontaktoch pre registrovaných. Profesný životopis (TU)

 
   
Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)