24. ročník Gajdošských fašiangov.

Gajdošské fašiangy vo Veľkej Lehote 2011. 
Fašiangy – koľko sa už o nich popísalo, pohovorilo, bývali vždy obdobím kedy ľudia i v minulosti vedeli oddeliť starosti od radosti, vedeli vnímať čas i realitu a to, že v živote má a musí mať miesto zábava. Táto myšlienka rezonuje aj v Obci Veľká Lehota, ktorá svojimi aktivitami vytvára podmienky udržiavania fašiangových zvykov a tradícií. Aj tohoročná fašiangová sobota 5. marca bola svojím spôsobom jedinečná a nenapodobiteľná.
V Spoločensko-kultúrnom centre sa o 10. hodine konalo zasadnutie Cechu slovenských gajdošov. Cech gajdošov na svojom zasadnutí zvolil nové vedenie na čele s cechmajstrom Ľubomírom Tatarkom zo Slovenskej Ľupče. Po skončení cechu zúčastnení gajdoši uskutočnili pre občanov Veľkej Lehoty koncert gajdošov s medzinárodnou účasťou so začiatkom o 14. hodine.
Fašiangový sobotný večer bol sviatočný pre gajdošskú folklórnu skupinu, ktorá uvádzala do života reprezentačný CD album nahraný k 35. výročiu založenia folklórnej skupiny. Zakladateľ gajdošskej folklórnej skupiny Dominik Garaj vo svojej prezentácii, ktorú pripravil so svojím synom Pavlom vyzdvihol záslužnú prácu bývalých členov folklórnej skupiny, ako aj tvorivosť, iniciatívu a vytrvalosť súčasníkov. Gajdošská folklórna skupina čerpá z bohatej gajdošskej tradície, ktorú v obci zachoval a stále udržuje rod Garajovcov. Gajdošský fortieľ v rodine Garajovcov sa odovzdáva už niekoľko generácií. Z prezentácie bolo vidieť, že gajdošská folklórna skupina svojimi vystúpeniami na rôznych kultúrnych podujatiach, folklórnych festivaloch a súťažných prehliadkach získala celý rad ocenení a tak šírila dobré meno gajdošskému folklóru a zároveň zviditeľňovala svoju obec a jej zvyky a tradície.
Po prezentácii nasledovalo slávnostné uvedenie do života CD albumu a to starostkou obce Martou Šmondrkovou a Františkom Garajom – rodákom z Veľkej Lehoty.
Vedúci folklórnej skupiny Dominik Garaj poďakoval súčasným členom folklórnej skupiny ako aj obecnému úradu a starostke obce za podporu pri realizácii nahrávania a vydania CD albumu. Uviedol, že spoločným cieľom je, aby prekrásne ľudové piesne v podaní gajdošskej folklórnej skupiny a jej sólistov pri počúvaní CD nosiča priniesli prijemné chvíle pochody a nenapodobiteľný zážitok.
Gajdošským fašiangom bola zahájená pravá fašiangová zábava, v ktorej zúčastnení folkloristi ako aj prizvaní hostia zotrvali do neskorých hodín.

Autor: Dominik Garaj, vedúci folklórnej skupiny

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 10:00 vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

Fotografie z MGF Gajdovačka 2018.

Výrobcovia gájd.

Upravené publikácie

Pridané fotografie z festivalu Balingen 2018

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

CSG Vás pozýva na Gajdošský dvor v dňoch 6.7. až 8.7.2018, ktorý sa bude konať v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností v Detve.

Viac informácií ( TU )