Skip to main content

Vážený priatelia, gajdoši!

 
Po dvoch týždňoch od návratu s nemeckého Balingenu som sa rozhodol podeliť sa s poznatkami a postrehmi s tohoto zaujímavého stretnutia, ktoré sa konalo v dňoch 15. až 19.10.2015.
Po príchode na miesto, po neľahkej , dlhej ceste som aj s poľskými priateľmi vystúpil pred dvomi zrenovovanými budovami s ktorých jedna bola na bývanie  a druhá slúžila v minulosti na chov hospodárskych zvierat.  Po celkovej rekonštrukcii vznikli v týchto budovách nádherné  priestory na ubytovanie, jedáleň na stravovanie a v konici zase spoločenská sála, tanečná a muzeálna expozícia, kde sú zozbierané hlavne nástroje na výrobu drevených hudobných inštrumentov všetkých možných druhov a tvarov. Komunita tu žijúca sa zaujíma o zachovávanie tradícií vo Švábsku o zbieranie všetkého možného do múzea a nácviku hry na miestne hudobné nástroje, ktoré si sami aj vyrábajú v šikovne premyslenej dielni, presvetlenej, útulnej a dobre zariadenej.  Všade, kde mi pristál zrak bolo čisto a útulne. ľudia s komunity nás vozili mikrobusmi do mesta Balingen na prijatie u Burgermistra a na koncerty v meste a v kostole, miestnej katedrále.
Zúčastnilo sa dvadsaťpäť hudobných skupín s dvadsiatych dvoch štátov, kde ja ako sám vojak v poli som sa nestratil s nástrojmi našími a neraz som si s hrdosťou spomenul pri pohľade na otvorené ústa počúvajúcich na predkov, ktorí nám zanechali toľké dary!!! Prvý deň som hral niekde na začiatku, druhý deň som bol piaty od konca, v meste tretí , v kostole druhý od konca a galakoncert som s veľkým potleskom uzatváral.
Zo Slovenska sa podľa kroniky zúčastnili Rasťo Trnovec a výborné meno našej ľudovej tvorbe urobili päť krát ľudová hudba „PONITRAN!“ s gajdošskými sólami Bernarda Garaja.  Všetky tu účinkujúce kapely boli výborné až na trápiacich sa Turkov, neviem s kade ich usporiadateľ vypriadol ale boli značne rozladení a to na Turkov by som si nepomyslel. Pekné je pri a po večeri striedanie všetkých kapiel  v hre až do svitania sme hrali a vymieňali si názory, skusenosti.
Usporiadatelia všetko podmieňujú záujmu a zvedavosti mladých a dávajú im veliký priestor na výrobu a na prezentáciu hry, čo aj bolo zreteľne vidieť.  Mladé domáce kapely sú znamenité a všetkých to doslova baví a hrajú si hlavne pre svoju radosť, bez zbytočnej trémy a strachu,. Sú ozaj vedení  aj v školách, kde som bol na dvoch výchovných koncertoch a kde som žasol nad komunikáciou detí, čo všetko sa chceli o Slovensku a našich píšťalách dozvedieť a ako všetko vnímali. Dávnejšie som už chcel zavítať na tento festival, lebo mi ho ružovo vykreslil práve Bernard Garaj a dal mi raz propozície festivalu a hneď som zatúžil tam vycestovať.  Nemci robia tento  „Sackpfaifen in Schwaben“ iba raz za tri roky ale vidno, že sú na každý ročník odborne a profesionálne pripravení. Je to ich veľká priležitosť pochváliť sa svojou kuchyňou, zvykmi a kultúrou všeobecne.  A oni to využijú majstrovsky. Bola to pre mňa ďalšia škola citu a fortieľu, zapálenia pre vec, hrdosti a presnosti!!!
V hospodárskej časti je expozícia rohov, pastierských trúb a trombit s celej Europy a jedna je tam aj zo Slovenska, len nie je práve naj vydarenejšia.
Sľúbil som že sa pokúsim dodať nástroj kvalitný a pravý, vyrábaný tradičným spôsobom zdobenia a že sa budem tešiť, keď sa naučia na ňom trúbiť!
Kto budete mať záujem vypočuť si kapely zúčastnené na siedmych ročníkoch festivalu, môžem poskytnúť CD zo všetkých ročníkov na vypočutie!
Verím že sa aj u nás podarí pripraviť raz za čas podujatie, podobné tomuto s viacerými seminármi a prednáškami skúsených ľudí, čo sa už zúčastnili nejedného podobného seminára a festivalu.
 
S gajdošským pozdravom LUBO TATARKA.
 
IMG_20151016_092919 IMG_20151016_133307
IMG_20151016_133524 IMG_20151016_155148
IMG_20151016_154453 IMG_20151016_214725
IMG_20151017_151614 IMG_20151017_161257
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)