Kalendár gajdošských podujatí v roku 2019

Marec:

01.03.2019 – 03.03.2019 Malá lehota ,Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany 32. ročník Gajdošských fašiangov.

08. – 10.03.2019 sa uskutočni hudobný workshop Beskydskí primášikovia pod vedením Mgr. Michala Nogu. (Záujemcovia nech sa prihlásia u Adriána Matisa (adrian.matis27@gmail.com, 0950 856 743). Počet účastníčkov je obmedzený !!!!!! )

Apríl:

30. 4. 2019 (18:00) – Májovica v Ivanke pri Dunaji Predstavenie v rámci májových slávností v Ivanke pri Dunaji.

Máj:

5. 5. 2019 (15:00) – Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Vrť sa dievča DFS Hájenka sa zapojí do súťaže novým programovým číslom Koza zdochla.

Jún:

8.6. 2019 (19:00) – Hájenka a jej kamaráti

Celovečerné predstavenie DFS Hájenka v Dome kultúry Zrkadlový Háj v Petržalke, kde sa predstaví cca 130 detí navštevujúcich nácviky DFS Hájenka. Na vystúpení okrem iného uvedieme do života nové programové číslo Koza zdochla.

09.06.2019 Martin
35. ročník – Turčianske slávnosti folklóru

20.06. 2019Belá – Dulice
7. ročník Dulických ozvien

22.6. 2019 – Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019 – Súťaž o cenu Samka Dudíka

Detská ľudová hudba Hájenky sa v rámci MFF Myjava 2019 zúčastní Súťaže o cenu Samka Dudíka.

21.06.2019 – 23.06. 2019 Myjava
60. roč. Medzinárodný folklórny festiva

23.6. 2019 – Hody v Ivanke pri Dunaji Predstavenie v rámci hodov v Ivánke pri Dunaji.

28.06.2019 – 30.06. 2019 Heľpa
54. ročník Horehronských dní spevu a tanca

27.06 – 30.06. 2019 – 74.ročník Mezinárodného folklórneho festivalu Strážnice.

Júl:

04.07.2019 – 07.07. 2019 Východná
65. ročník Folklórneho festivalu

12.07. 2019 – 14.07.2019 Detva
54. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou ( Gajdošský dvor CSG )

13.07.2019 – 17.07.2019 Malatiná – Medzinárodný festival Valaskej kultúry.

31.07. 2019 – 04.08. 2019 Terchová
57. ročník Jánošíkových dní

August:

01.08.- 04.08. 2019 – 19. ročník Festivalu ľudovej kultúry Koliesko. Kokava nad Rimavicou.

02.08. 2019 – 04.08. 2019 Zuberec
44. ročník – Podroháčske folklórne slávnosti

16.08.2019 – 17.08. 2019 Hrušov
24. ročník Hontianska paráda

17.08.2019 – Gazdovanie na Hriňovských lazoch Hriňová

September:

13.09.2019 – 15.09.2019 GAJDOVAČKA 20. ročník Medzinárodného gajdošského festivalu Oravská Polhora

29.09.2019 Krajská súťaž hudieb dospelých Zázrivá

November:

16.11.2019 – 17.11.2019 Celoštátna súťaž hudieb folklóru dospelých Habovka

30.11. 2019 Martin – 65. výročie Folklórneho súboru Turiec

 Kalendár gajdošských podujatí v roku 2018

FEBRUÁR:
9.-11.február – Gajdošské fašiangy, Medzinárodný gajdošský festival (Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany).

APRÍL:
20.-21. apríl – Cirkus Hájenka (30.r. domu kultúry Zrkadlový háj, BA)

MÁJ:
3.-6. máj – Dudársky Rej 2018 (Bielorusko)
12.-13. máj – Bojnický jarmok
26. máj – Maratón Gajdošským chotárom (Oravská Polhora)
26.-27. máj – Nerezine – Ostrov Lošin (Chorvátsko)

JÚN – JÚL:
10. jún – Turčianske slávnosti folklóru (Múzeum SL Dediny Martin)
22. jún – 23. jún – Hornonitrianske folklórne slávnosti (Lesopark Prievidza)
22. jún – 24. jún – Horehronské dni spevu a tanca (Heľpa)
21. jún – 24. jún – Strážnice (ČR)
29. jún- 1. júl – Folklórny festival Východná
6. júl – 8. júl – Podpolianske folklórne slávnosti Detva (Gajdošský dvor CSG)
14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná
22. júl – Festival Goralskej kultúry pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

AUGUST:
3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)
2.-5. august – Jánošikové dni (Terchová)
17.-18. august – Hontianska paráda
18. august – Dulické ozveny (Belá-Dulice)
18.august – Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová)

SEPTEMBER:
7.- 9. september – Gajdovačka, Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)
13. – 16. september – World Music Festival Bratislava
29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)