Skip to main content

Vážení priatelia!

Dožili sme sa s akým takým zdravím dvadsiateho piateho ročníka a ja sa zamýšľam ako nás tie roky poznačili, čo priniesli dobrého a o čo nás pripravili. Je nesporné, neodškriepiteľné
že sa podarilo zakladateľom to , čo ani sami hádam neočakávali. Z hrobu pozdvihnúť nástroj , ktorý nesporne patrí do kultúrneho dedičstva nášho národíka. V hlave sa mi už niekoľko dní premieta vysokorozpočtový film našich účastí v „Inoveckom trojuholníku“.

Už prípravy na Lehotu boli neskutočne krásne. Po robote som väčšinou peši pochodovau do Podlavíc za Janom Šteskom a tam v útulnej dielničke sme spolu pripravovali nástroje na prezentáciu a reprezentáciu našej oblasti Banskobystrickýho kraja. Podriadili sme všetko poctivej príprave, aby sa nestalo , ako neraz, že sa gajdy spriečili a hrali si čo chceli. Vrieskali, skučali len riadon tón nie a nie s ních dostať. Tomu bolo treba podriadiť celú prípravu. Podporovaní dobre vychladeným pivom a trúnkom, zaručene z blízkej riečanskej pálenice sme tvorili a vylepšovali čo sme inde odkukali a odpozorovali. Hlavný poradca a kritik Minko Štesko nás potom väčšinou zotrel ako prvákov a prerábali sme zase. Darmo, znalec je znalec. Babráci a krepáni sme boli, ešte bol len pri bráničke. Ale sme sa nedali odradiť a do hlbokej noci až kým nepadla fľaša sme robili to čo sme vedeli. A potom
zase väčšinou peši, lebo , buď už nešiou spoj alebo ma nechceu zobrať, zrobeního. Peši! Do Sásovej domov. Keď prišiou vytúžený piatok, deň D, prehrali sme si naše pesničky nacvičenie po nociach a tralááá do Lehoty.

Vyriadená Janova MB 1000 , osem razy vyváraná, sa valila smerom jasným do krčmy „U Domína “ vo Veľkej, kde bola prvá zhrávka a samozrejme koštovka všetkýho navláčenýho alkoholu, všetkých výrobcov legálnych aj nelegálnych. Ten humbuk v Domínovej telocvični mi aj teraz znie v ušiach. Každý v inom rohu, každý čo najhlasnejšie a ešte aj spev do toho podporovaný ľahko sa pohupujúcimi domorodcami. No takto sme začínali my, Hronci, chlapci podpolianski, hrdí a odhodlaní dokázať medzi ostatnými svoju neporaziteľnosť a fortieľ, ale aj krásu nástrojov prekrásne vybíjaných Jankovými rukami. Všetci krútili uznanlivo hlavami až kým sa im od inýho nekrútili. Čas sa posunul a tak nás Domín s citom krčmárskym podúrau ďálej do ciela našej cesty.

Atmosféra v krčme na Malej sa nedá popísať , to treba zažiť a precítiť. Podanie rúk, zvítanie sa a hybaj zahrať na bínu, tie naše. Kulturák, napikovaný do popuku a ľudia nadšený s našich výkonov. Potom privítanie na pôde obecného úradu a zase do krčmy.

Po polnoci sme sa pobrali jeden rok do Jedlových dopumpnúť sa a zahrať miestnym tancu a spevu chtivím chlapom domácim. Cestou, ale premrznutú a smykľavú cestu romovia z V3S-ky posypali škvárou a my sme na ňu riadne doplatili. Niekde v tme po ceste nám sprskal motor a Jano už nie práve za volant súci sa hneď s patričným slovníkom podujal odstrániť závadu. Ja som ho odborne , z bezpečnej vzdialenosti podporoval radami ktoré veľmi
neprijímal a keď bol v koncoch tak som nastúpil ja! Všetky vedomosti som použil aj s prosbami, že zavrú krčmu sa mi nepodarilo auto natočiť. Baterka fuč, zima, sneh, vietor nás nepríjemne ohlodával. Ale svetielko nádeje sa našlo. Okolo idúce auto ohlásilo našu
nemohúcnosť, kde inde ako v krčme! Za chvíľu sa dovalili totálne napití záchrancovia aj na traktore Zetor, zapli zručne škodovčičku a začala jazda smrti. Traktorista videl všetko, ja iba kedy, tedy jeho obrovské kolesá. Lietal som s boka nabok a tento cirkus nemal konca. Trvalo to dlho a mňa predtým uzimenýho na kosť zrazu zavalovali horúčavy strachu. Rallye skončilo kde inde, ak nie pred krčmou. Toľko napitých automechanikov už v mojom živote neuvidím!!! Na tom motore sa vystriedala celá dedina. Keď mechanik zahrmel hlavou do motorovýho priestoru a mal dosť, nastúpil ďalší. No zlatí ľudia….

Na druhý deň sme, už možní, zistili že cigánskej škváry máme plný karburátor a
štyridsať nastavovaní rozdelovača bolo zbytočné. Auto sme nechali u
Ferka Ďuriača, našťastie jediného nemechanika v obci a bol pokoj.

V máji som z odťahovkou prišiou do Jedlových po auto. Prešiou som hore dolu, ale červenej škodovky nikde. Po piatom raze sme našli jednu striebornú, podobnú. Po kontrole som zistil, že je naša. Fero, dobrák, priviazau psa aj s reťazou k autu aby ho nebodaj niekto neukradou a
pes odprevádzajúc každú osobu prechádzajúcu okolo otrieskal reťazou kapotu do strieborno-hrdzava. Aj takie sa príhody na Fašiangy diali.

Pokračovanie o rok.

Čalamacha

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)